hotline b2
b1
napistenam b3
b1
prihlasenie b3
b1
email b3
b1
podmienky b3
b1
ubnt b3
b1
mikrotik b3
b1
cisco b3
b1
tplink b3
b1
ceragon b3
b1
b5 b4
nove_lokality
fostnet_ponuka
wifi_router_ponuka
hotline_info


Pokrytie...

Internet pre rodinné domy v obciach Bečov - NOVÉ, Brusno, Čerín - NOVÉ, Dubová, Hiadeľ, Horná Mičiná - NOVÉ, Jasenie, Kordíky, Králiky, Kramlište, Kynceľová, Lopej, Lučatín, Medzibrod, Nemce, Nemecká, Očovské Breziny - NOVÉ, Podkonice - NOVÉ, Poniky, Ponická Lehôtka, Povrazník - NOVÉ, Predajná, Ráztoka, Riečka, Selce, Senica, Skubín, Tajov, Zámostie...

O nás...

Naša spoločnosť si ako internetový poskytovateľ musí byť vedomá požiadaviek dnešného trhu, a taktiež je nám zrejmý fakt, že v súčasnosti sa stáva pripojenie do siete internet samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Internet využívajú doma naši klienti na pracovné účely, stáva sa neoddeliteľnou pomôckou študentov, ako aj neodmysliteľnou súčasťou na vyplnenie voľného času. Taktiež si uvedomujeme, že často krát finančné možnosti obmedzujú splnenie spomínaných potrieb, a preto sa naša spoločnosť snaží aj v tomto smere priblížiť klientovi.


Stiahnite si náš aktuálny leták:

letak_aktualny